Contact
  National Institute of Nutrition
Jamai-Osmania PO
Hyderabad-500 007, India.
Ph No: #+914027197200
Email: nin@ninindia.org ,
             nin@ap.nic.in
FAX: 04027019074
Grams: NUTRITION
 

Scientists Profile


DIRECTOR INCHARGE

                 Shri. THINGNGANING LONGVAH

SCIENTIST ‘G’

                 Dr. M RAGHUNATH

                Mr. K. VENKAIAH

SCIENTIST ‘F’

                Dr. K.MADHAVAN NAIR

                Dr. P.SURESH BABU

                Dr. A.LAKSHMAIAH

                Dr. P. UDAY KUMAR

                Dr. R. HEMALATHA

                Dr. VIJAYALAKSHMI VENKATESHAN

                Dr. ARJUN L. KHANDARE

                Dr. B. DINESH KUMAR

                Dr. Y. VENKATARAMANA

                Dr. M. VISHNU VARDHANA RAO

                Dr. D. RAGHUNATHA RAO

                Dr. G. BHANU PRAKASH REDDY

SCIENTIST ‘E’

                 Dr. BHARATI KULKARNI

                 Dr. J. BABU GEDDAM

                 Dr. P.SURYANARAYANA

                 Dr. M.SHIVA PRAKASH

                 Dr. R.HARIKUMAR

                 Dr. K. VIJAYA RADHAKRISHNA

                 Dr. AHMED IBRAHIM

                 Dr. N. ARLAPPA

                 Dr. T.VIJAYA PUSHPAM

                 Dr. S.N.SINHA

                 Dr. SUDIP GHOSH

                 Dr. J. PADMJA RAMBABU

                 Dr. V. SUDERSHAN RAO

                 Dr. SSYH QADRI

                 Dr. N.BALAKRISHNA

                 Dr. S.VASANTHI

                 Dr. C.SURESH

                 Dr. I.I. MESHRAM

                 Dr. M. MAHESHWAR

                 Dr. G. M. SUBBA RAO

SCIENTIST ‘D’

                 Dr. P. AMRUTHA RAO

                 Dr. K. BHASKARA CHARY

                 Dr. K. DAMAYANTHI

                 Dr. AYESHA ISMAIL

                 Dr. P. RAGHU

                 Dr. N. HARISHANKER

                  Dr. SANJAY BASAK

                 Dr. M.S. RADHIKA

                 Dr. S. M. JEYAKUMAR

                 Dr. K. RAJENDER RAO

                 Mr. J.SREENIVASA RAO

SCIENTIST ‘C’

                 Dr. SYLVIA FERNANDEZ RAO

                  Dr. S. DEVINDRA

                 Dr. P. SUJATHA

                 Dr. R. ANANTHAN

                 Dr. M.V. SUREKHA

                  Dr. A. RAJANNA

                 Dr.B.SANTOSH KUMAR

SCIENTIST ‘B’

                 Dr. Devaraj Parasannanavar

                 Dr.M.Sriswan

                 Dr.P.Ravinder

                 Dr. Vakdevi Validandi

                 Dr.K.Nirmala

                 Dr.B.NAVEEN KUMAR

© 2003. All rights reserved. National Institute of Nutrition. Site designed and developed by Inteq software pvt ltd.